Konstruktivisme

Konstruktivisme

Vi erkender ved hjælp af metoder. Metodevalget afgør hvad og hvordan erkendelsen bliver:

Et træ:

  1. Skriv et digt om træet.
  1. Mål træets mængde af brænde.
  1. Spis træets frugter
  1. Nyd træets form.

Træet vil optræde på vidt forskellige måder. Med vidt forskellige kvaliteter på grund af den valgte metode. Og alle kan være sande!

Tilsvarende bruges som argument for at vi KONSTRUERER vores virkelighed. Og at vi ikke kan vide noget om virkeligheden “i og for sig”.

Men selv om vi erkender træet på forskellig vis ved at registrere noget forskelligt, betyder det jo ikke at vi producerer det. Træet!

Erkendelsesmetoden bestemmer hvordan og hvad vi erkender ved træet.

Vigtigt er at skelne mellem erkendelsesprocessens betingelse og det erkendtes betingelser:

For at nyde træets form må jeg have åbne øjne, en fungerende hjerne osv.

Træet fremtræder for iagttagelsen med farver når det er belyst og det er efterår.

Neuro-konstruktivismen hævder at al viden konstrueres af hjernen!! Farver findes ikke i virkeligheden. Kun hjerner der laver billeder af virkeligheden!

– men så er hjerner vel også en hjernekonstruktion?

Comments are closed.
%d bloggers like this: