Nytår og Kultur

Nytår og Kultur

Al forståelse består egentlig af at sætte det ene i forhold til det andet‘. – skrev jeg i min nytårshilsen. At sætte noget i forhold til noget andet er et arbejde, vi udfører med vores tænkning. Vi bringer begreber i sammenhæng med andre begreber eller begrebskomplekser ved hjælp af tænkningen. Det kalder vi til daglig: At belyse. At indse. At begribe. At fatte.

Edvard Munchs SOL (fra Oslo Universitets Aula) er billede af forståelsens lys. Her er et udsnit af billedet:

Edvard Munch Solen Udsnit

Fra det centrale område af værket: horisonten med solen, der tangerer den og strålerne der dels trænger ned i jord-området dels skåler ud i alle retninger. Solen er hvid, dens stråler orange, gule, grønlige. Der, hvor solens og vandet mødes bliver alt til lys. Længere ude bliver solens stråler farver: Røde og Blå.

Solen nede ved horisonten er aldrig hvid, hverken ved solopgang eller solnedgang. Ved de tider nyder vi det overvældende farvespil, der aldrig gentager sig men heller aldrig er hvidt. Så dette kan ikke være et billede af den fysiske sol! Den må opfattes som en henvisning til det klare lys, vi har bruger, når vi forbinder det ene med det andet? Dette lys er lyset er det samme for alle. Vi ser ved hjælp af solens lys (eller ved afledte , tekniske virkninger af solens lys) Lyset er fælles for os alle. Vi har et virkeligt fællesskab i lyset. Vi ser alting på hver vores individuelle måde, men den forståelse vi kan arbejde os frem til, kan vi dele med alle andre. Vi er fælles i forståelsen, ikke at vi dermed har – eller bør have – den samme forståelse, men vi KAN forstå de andres forståelse. Og dermed kan vi bringe vores ENE sammen med, i forhold til de andres ANDET.

En gruppe mennesker betragter det samme kunstværk. Der føres en samtale om, hvad hver enkelt iagttager ser. Alle ser noget forskelligt. I samtalen sker det som ofte at nogen siger: ¨Sådan har jeg ikke set det, men nu du siger det kan jeg også godt se det.¨ Vi kan opleve et fælleskab, hvor hver kan lære at ‘se med de andres øjne’. Vi kan opleve kunst, og vi kan opleve at andre oplever kunst, og vi kan opleve de andres oplevelse af kunst. Det er en erfaring, der er værd at bringe med til mange andre områder i tilværelsen.

Den slags erfating håber jeg at kunne formidle, når jeg tager på Louisiana for at lave indføring i Marsden Hartleys kunst den 9. januar. (Tilmelding mulig her)

Venlig hilsen og Godt nytår

Ove Frankel

Comments are closed.
%d bloggers like this: