Opgør med fremmedgørelsen:

Opgør med fremmedgørelsen:

Kunsten at forvandle,
Forvandling i Kunsten:

’I mødet med kunsten lærer vi at befri os fra den antagelse, at der findes en fastlagt verdensorden, som vi udelukkende er passive tilskuere til. Som passiv tilskuer af kunst forstår man ingenting. … Kunstens mening er det den konfronterer os med meningen. ’

Marcus Gabriel

Den herskende virkelighedsopfattelse anerkender kun det, der fysisk kan konstateres. 
Alle vore tanker, fornemmelser, dagligdags gøremål og relationer er ’bare’ neurokemiske konfigurationer i vores hjerne. I VIRKELIG-HEDEN findes der ikke farver, smage, dufte, følelser, oplevelser. Alt sammen er rene konstruktioner, vores hjerne har frembragt.
Derfor står vi ofte som fremmede overfor både os selv og voers omverden. 
Denne fremmedgjorthed er en af drivkræfterne bag naturødelæggelser, finansfantasikapitalisme, klimaforandringer m.m.m? 
 
Marcus Gabriel (35 årig filosofiprofessor i Bonn og en af de mest nytænkende filosoffer) argumenterer klart for  ’En ny realisme’ hvor alt er virkeligt: vore tanker, forhåbninger, farverne , smagene, fantasierne, erindringerne, følelserne .. det hele!  I denne nye realisme er er plads til os – og til kunst. 
 
‘Vekselspillet mellem for- og baggrund, som er indarbejdet i Malevitjs værk, træder selv frem i form af kunstværk foran verdens baggrund, som vi befinder os i, når vi betragter værket. 
Denne verden udvisker vi, når vi betragter kunstværker. Men på denne måde er det ikke kunstværket, der bliver genstandsløst, som man kunne mene, når man taler om abstrakt kunst. Derimod bliver den verden, som kunstbetragtere står i, genstandsløs. Denne verden træder nemlig fuldstændigt i baggrunden og svinder dermed ind som ubekendt og ubemærket. Denne udtømning af verden anser Malevitj for at være en afgørende effekt ved sit maleri, en effekt, som man først berøres af, når man begriber, at det tilsyneladende genstandsløse værk er et værk om den gendstandsl-ighed, der stiller sig mellem os og verden.’

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

%d bloggers like this: